Anasayfa / Sözler 17 Aralık 2009 11 views

değişik aşk sözleri

Değişik Aşk Sözleri. Aşk ve sevgi ile ilgili en yeni, en güzel ve duyulmamış çok değişik aşk sözleri burada. ask-sevgi.nette sözler anlamını bulur.

Değişik Aşk Sözleri

Aşk iradenin ereğidir. Her çeşit dışsal emir ve baskılardan çok usa uymak gerekir. İradenin ereği olan bu aşktan başlayıp tutkuda sona eren bir yaşam mutludur. Bunlardan birini seçmem gerekirse aşkı üstün tutanlardanım.

Biz aşk karakteri ile doğarız. Aşk ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi güzel görünen şeye sürükler. Bundan sonra artık bizim bu alemde sevmekten başka bir şey için var olduğumuzdan kim kuşkulanır?

Sevgi bizi zamanın yıkımından koruyan yıkılmaz bir kaledir

Geçici ya da keyif verici aşklar ki, bu oyuncular, kahpeler, arsızlık aşkları gibi şekillere ayrılır.

Az çok bir süresi fakat kısır aşklar ki, bunlar gözde aşklardır.

Yalnız bir çocuk doğurtan geçici aşklar ki, bunlar dölleyen aşklardır.

Karılar ve kocalar aşkıdır ki, bu iki tarafın isteği ile yıllarca sürer ve bir çok çocuk doğurturur. Fakat bunlar birbirleriyle yaşayıp yaşamamakta serbesttir.

Her erkek bütün kadınlara ve bir kadın bütün erkeklere sahiptir.

Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma; duygulanmanın da temeli aşktır

Erkeğin yaradılışında sevmek yoktu. Ona aşkı öğreten kadındır

Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir

Deniz suyu ister temiz ister kirli olsun, balıklar için kurtarıcı insanlar için uğursuzdur. Aşk bir deniz, kadın ise onun kıyısıdır.

İnsanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur olmaları telkin edilmeli ve kendileri için arkasından koşması gereken hayallere gereksinimleri varsa, doğruluk, iyilik ve barış sevgisini benimsemeleri öğretilmelidir

Aşk kulübeyi altından bir saraya benzetir.

Aşk yaşamdır deriz, ancak umutsuz inançsız aşk ölümden beterdir.

Dinsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi hissi, aileden toplumdan hükümete dek karşılıklı olarak uzamalıdır

Tüm duygularımız ve tutkularımız rastlantı ve çıkarın eseridir ve bizim erdem, aşk, karşılık beklemezlik dediğimiz şeyler de hoşgörülerden başka bir şey değildir. Aşk sahip olduklarımızın bizden alınması korkusudur. Aşk duyuların bir hummasıdır.

Bir aşkı başka aşk söndürebilir. Aşkta ne yükseklik, ne alçaklık, ne de akıllılık ve akılsızlık vardır. Hafızlık, şeyhlik, müritlik yoktur. Sadece kepazelik, aşağılık ve rintlik vardır. İnsanın toprağını aşk şebnemi ile yoğurdukları için alemde yüzlerce fitne ve kargaşalık peyda olur. Aşkın yüzlerce neşteri, ruhun damarlarına sokuldu ve oradan gönül adı verilen bir damla aldı. Aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır, ne de ucu bucağı.

Kadınların büyük tutkusu aşkı ilham etmektir. İnsanı aşkın güzellikleri
yaşatır.

Aşk utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır.

Kim başkasını severse kendisi de sevilecektir. Başkalarını kazandırmış olan kendisi de kazanmış olacaktır. Tüm insanlar kendileri arasında karşılıklı bir sevgi hissederlerse, güçlüler zayıfları avlayamazlar, sayıları çok olanlar daha az sayıdakileri, baskıları altına alamazlar. Zenginler yoksulları asla baskıları altına alamazlar, usta olanlar da beceriksizlerle alay edemezler. Sevgide tarafsızlık, kişisel sevgide yanılmayı önler; tarafsız sevgi kişisel sevginin de güvencesidir.

Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yanlız kalırlar.

İnsana karşı sonsuz bir sevgi ve şefkat duyabilmek için dinsel inançlardan kurtulmak gerekir.

Aşkın konusu güzelliktir ve insan evrenin en güzel nesnesi olduğu için dışarıda aradığı bu güzelliğin örneğini kendi içinde bulması gerekir. Bu itibarla insan ancak kendisine benzeyeni ve olabildiği kadar kendisine yaklaşanı sever. Sevmeye başlayınca eskisinden bambaşka bir insan olduğumuzu anlarız. Aşktan söz ede ede insan aşık olur.

Aşk mutluluğunu evlendirdikten sonra da sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu. Duygulu gönüller sevginin her türlüsü için duygulu değil mi?

Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir. Aşk gözle değil ruhla görülür.

İnsan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar.

Ey aşk, güzel ve kısasın. Aşk insanı birliğe, bencillik yalnızlığa götürür.

Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir. Sevip de yitirmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir.

Aşk, coşku ve tutku olduktan sonra insan hiç sarsılmaz, bunlar olmayınca yaşam neye yarar

Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır.

Hiç kimse uzun süre evli kalmadıkça gerçek aşkın ne olduğunu anlayamaz.

Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir. Tanrı kadınları erkekleri evcilleştirmek için yarattı.

Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak ister.

Çaresiz kaldığınızda bilin ki tek çare yine kendinizsiniz.

İlerlediğiniz yolda hiç bir zorlukla karşılaşmıyorsanız, bilin ki o yol asla sizi doğruya ulaştırmaz.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan daha çok onur vericidir.

Etiketler
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum Yap