Anasayfa / Sözler 1 Aralık 2009 12 views

barış sözleri

Barış Sözleri Ask-Sevgi.Nette. Ölümsüz aşkların tek adresi ask-sevgi.net

Nice savaşlar verilir bir hiç uğruna, nice barışlar yapılır bir kaç milyon can uğruna. Admin

Adalet olmadan düzen olmaz. Albert Camus

Adalet, önce devletten gelir. Aristo

Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır. Seneca

Adil olmayan ulus hür de olamaz. E. J. Sieyes

Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi. Gandi

Tanrı, hak ve adaletle idare edenleri sever. Kur’an

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. Montesquıeu

İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır. La Rochefoucauld

Adaleti, aklın yardımı olmadan kullanmak imkânsızdır. Freude

İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. Vauvenargues

Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer. Krezus

Barış bile, büyük ücretlerle satın alınır. Benjamin Franklin

Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur. Victor Hugo

Barış tacı, saltanat tacıyla kıyaslanamayacak kadar güzel ve değerlidir. Epicure

Eğer müminlerden iki grup birbiriyle döğüşürlerse aralarını düzeltiniz. Hucurat /9

Kendinizden başka hiç kimse size barışı getiremez. Emerson

Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir. Puşkin

Savaş hırsızlar yaratır, barış da o hırsızları asar. George Herbert

Kuvvetli ve barış tanımayan komşular arasında barış, tehlikeli bir hayaldir. Tacitus

Yurtta barış, cihanda barış. Atatürk

Bütün insanlar tek bir millettir. Kuran-ı Kerim

Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk; kardeş olarak yaşamayı Martin Luther King

Ne iyi bir savaş vardır, ne de kötü bir barış Benjamin Franklin

Barış, hükümlerin en güzelidir Mecelle

Herkes barışı sever, bütün savaşlar da, bu sevgiye kavuşmak içindir Cemil Sena

Barış nihai amacımızdır. StAugustine

Barış sorunları çözmek ve uzlaşmak demektir. Edmund Burke

Doğa kanununun birinci ve temel ilkesi barışı aramak ve sürdürmektir. Thomas Hobbes

Nihai amaç yasa öncesi eşitlik, özgürlük, ekonomik refah ve bütün insanların barışçı işbirliğidir. Knut Wicksell

Barış içinde yürü. Latin Atasözü

Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister. Mustafa Kemal Atatürk

Barış içinde, eşitliğin ve özgürlüğün sefasını sürmek istiyoruz! Yasaları taşlar ve mermerler üzerine değil, tüm insanların, hatta onları unutan köle ile, onları yadsıyan tiran da dahil olmak üzere, tüm insanların yüreğinde yazılı olan ebedi adalet, artık egemenliğini kursun istiyoruz
Robespierre

İnsanların savaşı, çocukların kavgasına benzer Hepsi de anlamsız ve saçmadır

Sopa, mademki savaş ve kavga âletidir; ey kör, o sopayı kır, paramparça et!

Ben iyiyle, kötüyle kavga edemem; kavga ile işim yok! Savaşmak şöyle dursun, gönlüm barışlardan bile ürkmekte

Dar ve küçük bir cisimden, dalgaların birbiri ardınca zuhuru da canların barışta, savaşta birbirlerine karışmalarına benzer

Barış dalgaları kopar, gönüllerden kinleri giderir

Bunun aksine savaş dalgaları kopar, sevgileri alt üst eder

Cihad, delilerin ellerindeki kılıçları alsınlar diye Müminlere farz kılınmıştır

Delinin elinden silahı al da adalet ve sulh, senden razı olsun.

Bedende bir uzuv ağrıyıp incinse bütün beden ağrır, incinir İster sulh çağında olsun, ister savaşta; bu, böyledir!

Bir hayalden ürküp, hayal gibi kaçan her yufka yüreklinin işi değildir savaş

Savaş Türklerin işidir, kızların işi değil Kızların yeri evdir, var git evinde otur.

Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk; kardeş olarak yaşamayı Martin Luther King

Etiketler
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum Yap